آدرس : پاکدشت-دوراهی یبر- روبروی لیزینگ ایران خودرو-دبیرستان دخترانه نمونه دولتی الغدیر
تلفن : 36032007
آدرس رايانامه : school alghadirsch ir